Esbjerg – Styregruppemøde 2

31/10 – 2018 kl. 15.00-17.00

Mødeleder og referent: Anders Mischorr-Boch, Erhvervsplaymaker

Anita Kallesøe Jørgensen, Skoleleder Vadehav

Kim Bondesen Nielsen, Skoleleder AURA

Preben Kæseler, Projektchef – Dansk Produktions Univers

Jørgen Borg, Konsulent – Skoleadministrationen

Afbud

Karsten Rieder, Erhvervschef – Esbjerg Erhvervsudvikling

Bo Meldgaard, Skolechef

Punkt 1

Overskrift: Siden sidst 10.min Anders Mischorr-Boch
Uddybning: Siden sidste møde har der været møde i arbejdsgruppen. Hvad er der af nyt, og hvilke udfordringer er der dukket op.

Referat: Der var bekymringer i arbejdsgruppen om flere punkter b.la. Manglende kendskab til projektet blandt kollegaer, arbejdsgruppens rolle m.m. – Dagsorden tager udgangspunkt i disse bekymringer.
Arbejdsgruppen har desuden udarbejdet en undertitel til projektet: Bæredygtige byer og lokalsamfund – (endelig opgave udelat af referat, Hemli’ Nemli)

Punkt 2

Overskrift: Hvordan får vi præsenteret HOP-IN for alle ansatte 20.min Anders Mischorr-Boch
Uddybning: Vi er lidt udfordret på at sikre at kendskabet til HOP-IN bliver udbredt til alle deltagende led. Hvordan sikrer vi et passende kommunikationsniveau og undgår unødige frustrationer.

Referat – Kim og Anita indkalder Anders til et lokalt ledermøde hvor han præsenterer for alle skolens ledere.
– Anders tager til 7.klasses årgangsmøder på de deltagende skoler

Punkt 3

Overskrift: Afvikling I uge 4 15 min Anders Mischorr-Boch
Uddybning: Hvordan afvikler vi arrangementerne i Ribe og Esbjerg? Hvad er status? Har vi særlige ønsker/behov?

Referat: Anders prøver med hjælp fra Esbjerg Erhvervsudvikling at finde nogle passende lokationer til afholdelsen af arrangementerne.
Ønsket er store produktionshaller. Alternativerne er kommunale bygninger, men der går vi på kompromis med konceptet.
I samarbejde med arbejdsgruppen skal der arbejdes med pædagogiske hensyn på lokaliteterne. Det kunne være stille-zoner og aktive-zoner.

Punkt 4

Overskrift: Lærer-camp 15 min Anders Mischorr-Boch, Preben Kæseler
Uddybning: Hvordan afvikles arrangementet bedst muligt – Har vi særlige ønsker

Referat: Anders finder i samarbejde med arbejdsgruppen og Preben en dato slut november eller start december. Campen afvikles ca. 8-15 på Rådhuset.
Som udgangspunkt deltager en lærer pr klasse, med mindre at flere deles om opgaven
Anders melder ud hurtigst muligt

Punkt 5

Arbejdsgruppen 10 min, Anders Mischorr-Boch
Uddybning: Hvad er forventningerne til arbejdsgruppen? Hvilken rolle spiller medarbejderen der sidder i arbejdsgruppen?

Referat Det blev aftalt at arbejdsgruppen b.la. skal arbejde med:
Spilleregler for afviklingen, pædagogiske hensyn, sparring med kollegaer, løbende konkret information, evaluering og ad hoc opgaver.
I samarbejde med lederen må man kigge på tidsforbruget.

Punkt 6

Presse/VIP 10.min Anders Mischorr-Boch, Preben Kæseler
Uddybning: Hvordan ønsker vi at gøre opmærksomme på projektet? Hvad er Status?

Referat: Vi har mulighed for at bruge virksomhedspraktikant Per Gulberg, der er journalist, til at hjælpe med kommunikationen. Der skal gerne kommunikeres på flere niveauer (elever, forældre, personale medier osv.)
Vi mangler at få VIP-folk inviteret – Anders snakker med Bo om dette

Punkt 7:

Hotliste 15.min Anders Mischorr-Boch

Uddybning: Hvilke opgaver presser sig på lige nu, er der ting der skal prioriteres før andet. Hvad skal sparkes i gang

Referat: Der skal snart findes lokationer. – Anders
Personale skal informeres – Anders
Planlægge Lærer-camp – Anders og Preben
Virksomheder – Anders

Punkt 8

Eventuelt. 5.min. Anders Mischorr-Boch

Referat: Preben fortalte om et samarbejde med BOSS Ladies som kunne være relevant i projektet. De arbejder for at flere kvinder tager en erhvervsuddannelse.

Recent Posts

2018-12-04T08:43:21+00:00

Dansk Produktions Univers

Vejlevej 2, 8722 Hedensted

Phone: 7022 8722

Mobile: 2037 6657

Web: Vores hjemmeside

seneste historier