Esbjerg – KIE Kursus

HOP-IN Esbjerg KIE kursus

Onsdag d. 28/11 9-14 på Esbjerg Rådhus, mødelokale 1, 2.sal. Der vil være frokost og forfriskninger

Modellen er en struktureret ramme omkring målrettet arbejde med innovation. KIE-modellen fungerer som et pædagogisk didaktisk redskab, når det kommer til at arbejdet med innovativ læring og processer.

Ud fra workshopformat gennemgår vi de forskellige trin i KIE. Du kommer selv til at prøve de øvelser, som du kan bruge sammen med dine elever. Nøgleord er: Samarbejde, fælles inspiration og fælles udvikling.

Dagsprogram

9.00 – 9.30 Velkomst – introsnak
9.30 – 11.30 øvelser
11.30 – 12.30 frokost
12.30 – 13.30 øvelser
13.30 – 14.00 opsamling

Cirka 32 undervisere deltager

Arbejdsgrupper

I HOP-IN er klasserne er delt op i :
Økonomi
Produktion
Markedsføring
Design og fremtidsvisioner for produktet.

Verdensmål:

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Her kan du se mere om verdensmål 11 og de delområder der er defineret:

www.verdensmaalene.dk/maal/11

Kursusledere:

Casper Rask Rønsholt
Mobil: 23 60 39 38
Mail: Casper.Ronsholt@Hedensted.dk
UU-vejleder: Lindved Skole, Rask Mølle Skole, Ungdomsgården og unge 16-19 årige
UJ-bistand: Uldum og Aale

Mads Bentsen Møller
Underviser: Stjernevejskolen

Preben Kæseler
Mobil 2037 6657
Projektchef Dansk Produktions Univers
pk@dkpu.dk

KIE modellen arbejder med kreativ idegenerering i tre læringsrum: Det kreative, det innovative og det entreprenante rum. Hver enkelt rum har sine egne regler og formål. Ved at opdele de forskellige processer i tre forskellige rum, får man styr på rammerne for den innovative proces og den læring, der følger med.

 • Det Kreative Rum:

  • Åbent sind
  • Brug fantasi og kreativitet
  • Tænk divergent
 • Det Innovative Rum:

  • Vurder hver enkelt idé
  • Opstil kriterier
  • Konvergent tænkning
 • Det Entreprenante Rum:

  • Vær aktiv og nysgerrig
  • Præsenter produktet
  • Lav markedsresearch

Det kreative læringsrum

I dette rum handler det om at skabe så mange idéer som overhovedet muligt. Der skal gang i den helt store brainstorm og det gælder om at byde ind med så meget som muligt. Det er vigtigt, at der holdes fokus på at være åben og kreativ, så man netop lader så mange idéer flyde ud som muligt.

Det innovative læringsrum

I det innovative læringsrum starter arbejdet med at analysere de mange idéer – her skal der både tænkes logisk og analytisk. Det vigtigste i dette læringsrum er at udvælge, prioritere og systematisere de mange idéer, som gruppen har fundet frem til. Det er meget forskelligt fra område til område, hvordan man griber systematiseringen af idéerne op, men et godt råd ville være at opsætte nogle kriterier, hvorpå hver enkel ide bedømmes på.

Det entreprenante læringsrum

I dette læringsrum er det meningen at den idé eller koncept, som der er arbejdet videre med, rent faktisk skal realiseres. Det stiller store krav over for de studerende, da det her gælder om iscenesættelse, organisatoriske evner og ikke mindst loyalitet og tro over for gruppen og den idé, der er arbejdet videre med.

Recent Posts

2018-12-04T08:42:34+00:00

Dansk Produktions Univers

Vejlevej 2, 8722 Hedensted

Phone: 7022 8722

Mobile: 2037 6657

Web: Vores hjemmeside

seneste historier