Esbjerg – Arbejdsgruppemøde 2

Mødeleder og referent: Anders Mischorr-Boch, Erhvervsplaymaker
Rasmus Birk Nordestgaard, Fourfeld
Julie Skals, Sønderris
Asger Lind, Bryndum
Alisan Ciftci, Bakkeskolen
Flemming Lillelund, Ansgar
Jacob Pugflod Nielsen, Gredstedbro
Mia Buch Riddersholm, Hjerting
Maria Amtorp, Vittenberg
Preben Kæseler, Projektchef – Dansk Produktions Univers

Punkt 1

Godkendelse af referat 5.min Anders Mischorr-Boch
Referat: Godkendt

Punkt 2

Overskrift Præsentation 5.min Anders Mischorr-Boch
Uddybning:  Der er nye medlemmer af gruppen. Derfor tager vi en kort præsentation

Referat: Præsentation – Mia og Maria var nye i gruppen. Julie meddelte at hun har opsagt sin stilling fra d.1/12 og derefter udtræder hun selvfølgelig fra arbejdsgruppen.

Punkt 3

Overskrift:Præsentation af HOP-IN (Kort) 10 min Preben Kæseler, Anders Mischorr-Boch
Uddybning: En gennemgang af hvordan HOP-IN er sammensat. Denne gang i en kort udgave pga. nye medlemmer

Referat:Der blev vist indslag fra TVS samt forklaret i store træk hvad konceptet går ud på. Der blev ligeledes omdelt trykte materialer omkring HOP-IN.

Punkt 4

Overskrift: Afvikling I uge 4 30 min Anders Mischorr-Boch
Uddybning :Der bliver afholdt to arrangementer i henholdsvis Ribe og Esbjerg.
Hvad er planen for afviklingen i store træk.
Hvad skal vi huske – transport, særlige elevforhold osv.

Referat: Der bliver arbejdet med at finde to passende lokationer til afholdelsen. Der var bekymring omkring flere ting b.la: Transport, elevforhold, pædagogisk i forhold til udfordrede børn, sikkerhed, struktur m.m

Der arbejdes med at finde passende steder hvor overstående tænkes ind.

Punkt 5

Information 15 min Anders Mischorr-Boch

Uddybning:Hvordan bredes budskabet om HOP-IN på skolerne hos elever og forældre samt virksomheder. Hvad er arbejdsgruppen rolle helt konkret

Referat: Preben viste en video lavet til et andet samarbejde – ideen kunne bruges til vores projekt. Det blev desuden italesat at vi skal huske at kommunikere på forskellige niveauer (elever, lærere, ledelse, forældre) kort og præcis kommunikation.

Punkt 6

Overskrift: Lærer-camp 10.min Anders Mischorr-Boch, Preben Kæseler
Uddybning: Hvordan er rammen for campen – er der særlige ting vi skal være opmærksomme på

Referat: Der meldes dato ud midt i uge 46. det bliver en dag på rådhuset fra 9-14.30

Punkt 7

Hotliste 10.min Anders Mischorr-Boch

Uddybning:Hvilke ting presser sig på – er der opgaver der skal prioriteres før andre

Referat:Der blev lavet en fælles bekymringsseddel hvor egne bekymringer blev skrevet ned – disse er problemstillinger der skal svar på hurtigst muligt.
Følgende temaer blev nedskrevet:
Økonomi: Praktisk som i timeforbrug – forarbejde- forberedelse af elever
Transport
Elever der ikke fanges – og udfordrede elever
Information til kollegaer, ledelse, praktikanter
Lokaler
Det må ikke kun blive et tanke eksperiment.
Medejerskab fra personalet.

Punkt 8

Eventuelt 5.min Anders Mischorr-BochReferat

Referat: Der blev udtrykt et ønske om at deltagelsen til sådanne projekter bliver meldt ud før der laves årsplan.

Recent Posts

2018-12-04T08:44:03+00:00

Dansk Produktions Univers

Vejlevej 2, 8722 Hedensted

Phone: 7022 8722

Mobile: 2037 6657

Web: Vores hjemmeside

seneste historier