Esbjerg – Første arbejdsgruppemøde

Arbejdsgruppen mødes for første gang

Nu er det grundlæggende på plads

Arbejdsgruppen HOP-IN
Mødet afholdtes på:

Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Mødelokale 3 – 2. sal

Referat fra Arbejdsgruppen for HOP-IN
den 21/9 – 2018 kl. 13.00-15.00

Deltagere

Rasmus Birk Nordestgaard, Fourfeld
Julie Skals, Sønderris
Asger Lind, Bryndum
Alisan Ciftci, Bakkeskolen
Flemming Lillelund, Ansgar
Jacob Pugflod Nielsen, Gredstedbro Vittenberg
Preben Kæseler, Projektchef – Dansk Produktions Univers
Anders Mischorr-Boch, Erhvervsplaymaker

Afbud
Mia Buch Riddersholm, Hjerting

Punkt 1: Præsentation, Anders Mischorr-Boch
Uddybning Præsentation af arbejdsgruppen og de skoler der er repræsenteret

Kort præsentation af de enkelte skoler og deltagere i arbejdsgruppen.
Det var meget forskelligt hvor ”oplyste” den enkelte deltager var i forhold til projektet.

Punkt 2
Hvorfor deltage i HOP-IN, Anders Mischorr-Boch
Hvad er formålet
Hvorfor bruge tid og kræfter på projektet

Referat: Formålet er at bringe elever og virksomheder sammen. Der er for få unge der har kendskab til produktionsvirksomhederne og tænker det derfor ikke ind som fremtidig karrierevej. HOP-IN åbner de unges øjne for de mange muligheder der er for at skabe en fremtid som ansat eller iværksætter inden for produktion.

Punkt 3:  Præsentation af HOP-IN 30 min Preben Kæseler
Anders Mischorr-Boch
Uddybning En gennemgang af hvordan HOP-IN er sammensat.

Gennemgang af hvad HOP-IN går ud på (se vedlagte bilag)
Kort fortalt:
Hver klasse får tildelt en produktionsvirksomhed.
Der kommer en fælles problemformulering som skal løses i samarbejde med virksomheden.
Klassen bliver inddelt i 5 grupper (Økonomi og administration, Salg og markedsføring, design og dokumentation, håndværkergruppe og madproduktion)
Mandag i uge 4 får eleverne opgaven, og skal derefter ud til virksomheden.
Torsdag er der sidst på eftermiddagen ”messe” hvor hver klasse har lavet en stand og viser den frem for forældre og andre interesserede.
Der afholdes et arrangement i både Ribe og Esbjerg.

Punkt 4: Afvikling I uge 4,  Anders Mischorr-Boch
Uddybning Der bliver afholdt to arrangementer i henholdsvis Ribe og Esbjerg.
Hvad er planen for afviklingen i store træk.

Referat Der skal findes to store produktionsvirksomheder hvor der er plads til at afholde arrangementerne. Der er tænkt ind at der muligvis skal lejes varmekanoner, toiletter m.m. – Dette er en opgave for styregruppen. Anders finder virksomhederne.

Punkt 5:  Arbejdstitel og problemstilling 30 min Anders Mischorr-Boch

Uddybning Overskriften er :Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Hvordan får beskrevet en ordentlig problemstilling
Indstilling Debat-Beslutning

Referat Gruppen fandt frem til en endelig problemstilling:
(offentliggøres først i uge 4)

Punkt 6:  Kommunikation – Hurtig deling af oplysninger 10.min Anders Mischorr-Boch
Preben Kæseler: Uddybning Hvordan sikrer vi at kommunikationen er effektiv i alle led. HOP-IN har en ”platform”

Referat Alt kommunikation sker via Outlook, men HOP-IN har sin egen hjemmeside hvor fælles materialer bliver lagt ud, også for eksterne samarbejdspartnere (www.HOP-IN.dk)

Punkt 8: Fremtidige møder 5.min Anders Mischorr-Boch

Uddybning Hvordan er mødekalenderen skruet sammen
Der var enighed om at alle møder bliver placeret i Esbjerg – Muligvis vil det dog være hensigtsmæssigt at rykke et enkelt møde til Ribe for at besigtige lokationer.

Punkt 9:Eventuelt 10.min Anders Mischorr-Boch

Der blev udtrykt bekymring omkring tidsforbruget for arbejdet i arbejdsgruppen.
Ligeledes var der spørgsmål om hvem der skal informere de resterende kollegaer.
De to ting hænger sammen, men det er ledelsens rolle at informere lærerne om deres deltagelse. Det er dog jer, sammen med ledelsen, som er de bedst informerede.
Erfaringen fra tidligere afholdelser fortæller at arbejdsgruppens tidsforbrug ikke er voldsomt.
Der kommer en lærer-camp for det deltagende personale

  • Formålet er at bringe elever og virksomheder sammen

  • Der bliver afholdt to arrangementer samtidigt; Et i Ribe og et i Esbjerg.

  • Overordnet tema er; Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Recent Posts

2018-12-04T08:45:15+00:00

Dansk Produktions Univers

Vejlevej 2, 8722 Hedensted

Phone: 7022 8722

Mobile: 2037 6657

Web: Vores hjemmeside

seneste historier