Esbjerg – Første styregruppemøde

Styregruppen for HOP-IN
den 21/8 – 2018 kl. 15.00-17.00

Mødeleder og referent: Anders Mischorr-Boch, Erhvervsplaymaker
Bo Meldgaard, Skolechef
Anita Kallesøe Jørgensen, Skoleleder Vadehav
Søren Rahbek, Administrativ leder AURA
Jørgen Borg, Konsulent – Skoleadministrationen
Preben Kæseler, Projektchef – Dansk Produktions Univers

Punkt 1

Præsentation – Bordet rundt.  5 min, Anders Mischorr-Boch

Punkt 2

Præsentation af HOP-IN 20.min, Preben Kæseler

Uddybning: En gennemgang af hvordan HOP-IN er sammensat. Der blev udleveret et nyproduceret hæfte med gennemgang af projektet. Ellers blev der fortalt om konceptet og snakket om erfaringer fra tidligere afholdelser.

Punkt 3

Afvikling I uge 4, 15 min, Anders Mischorr-Boch

Uddybning: Hvordan afvikler vi arrangementet? Et eller flere arrangementer: Både i Ribe og Esbjerg – Eller et fælles?

Lokation: Virksomhed, uddannelsesinstitution eller en lokal skole?Indstilling Debat-Beslutning

Referat: Det blev besluttet at arrangementet bliver delt i to på afviklingsdagen (torsdag i uge 4) Et arrangement i Ribe, og et i Esbjerg. Hvis muligt skal det afholdes på en stor produktionsvirksomhed – Anders undersøger mulighederne

Punkt 4

Økonomi, 10 min, Anders Mischorr-Boch

Uddybning: Hvis der kommer ekstra udgifter til afholdelsen eller andet (Bus, materialer osv.)

Indstilling: Debat-Beslutning

Referat: Udgifter til fx toiletvogne, varmekanoner o. lign. bliver betalt centralt. Udgifter til materialer osv. står skolerne for. Der forventes ikke store ekstraudgifter. Når vi kommer længere i planlægningen, bliver der udarbejdet et økonomisk overslag.

Punkt 5

Arbejdsgruppen, 10 min, Anders Mischorr-Boch, Preben Kæseler

Uddybning: Hvad er arbejdsgruppens rolle, og hvem skal deltage?

Indstilling: Debat-Beslutning

Referat:  Arbejdsgruppen kommer til at bestå af : Anders Mischorr-Boch, Preben Kæseler og en repræsentant for hver deltagende afdeling. Deres rolle bliver hovedsageligt at styre alt det praktiske.

Punkt 6

Emne / problemstilling, 20 min, Anders Mischorr-Boch

Uddybning: Der skal findes et overordnet emne – En ide kunne være at tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål. (Disse bliver udleveret til mødet).

Indstilling: Debat-Beslutning

Referat: Der var enighed om at vælge hovedoverskriften:Bæredygtige Byer og lokalsamfund. Arbejdsgruppen udarbejder en underoverskrift/problemstilling.

Punkt 7

Kommunikation – Hurtig deling af oplysninger, 10.min, Anders Mischorr-Boch, Preben Kæseler

Uddybning: Hvordan sikrer vi at kommunikationen er effektiv i alle led. HOP-IN har en ”platform” Er det den eller en helt anden metode?

Indstilling: Debat-Beslutning

Referat: Man skal stadig kommunikere på Outlook, og på HOP-IN hjemmeside vil alt nødvendigt materiale blive lagt ud.

Punkt 8

Presse/VIP, 10 min, Anders Mischorr-Boch, Preben Kæseler

Uddybning: Hvordan ønsker vi at gøre opmærksomme på projektet? Er der særlige folk der skal inviteres?

Indstilling: Debat-Beslutning

Referat: Bo kontakter Jesper Frost, og den vej igennem evt. ministre o. lign. Kommunens pressefolk vil gerne være behjælpelige, og de lokale aviser skal kontaktes.Et toningshold fra VITA vil arbejde med PR-mulighederne før og i uge 4

Punkt 9

Kommende møder. Både Styregruppen og arbejdsgruppen, 10.min, Anders Mischorr-Boch

Uddybning: Datoer og lokationer

Indstilling: Beslutning

Referat: Anders melder ud.

Hvordan vi har behandlet jorden og dens muligheder er vores ansvar – men det bliver de unge, der skal leve med det. Det mindste vi kan gøre er at skabe gode rammer for deres arbejde fremover. Lad os tage udgangspunkt i verdensmålene fra FN.

Preben Kæseler, Projektchef, Dansk Produktions Univers

Recent Posts

2018-12-04T08:44:34+00:00

Dansk Produktions Univers

Vejlevej 2, 8722 Hedensted

Phone: 7022 8722

Mobile: 2037 6657

Web: Vores hjemmeside

seneste historier